FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

WWW.PUPAMILANO.HU

Ezek a felhasználási feltételek alkalmazandók a www.pupa.it weboldal (az "Oldal") felhasználóira, valamint minden azon keresztül a Micys Company SpA (székhely: Monza, Via Appiani 25, Olaszország, központi ügyintézés helye: Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, Olaszország, adószám: IT02089840967, adóazonosító: 0208984096, bejegyezve a Monzai és Brianzai Cégnyilvántartásban, cégjegyzékszám: 02089840967) által nyújtott szolgáltatásokra.

Az Oldal lehetővé teszi, hogy a felhasználók a vásárlók szépségápolásához kapcsolódó szolgáltatások széles körét igénybe vegyék – így például a kozmetikai szerekre vonatkozó információ, termékekre vonatkozó részletes video tartalom, regisztráció az oldalon, feliratkozás hírlevelekre és e-mail üzenetekre, tartalommegosztás az oldalon keresztül, ügyfélkapcsolati menedzsment, önéletrajzok küldése, általános információkérés, regisztráció a myPUPA Communitybe, promóciós kezdeményezésekben történő részvétel – így például vásárlóknak felajánlott hűségkártyák, bónuszok/kuponok, az Apple Store-ban iPhone-ra és iPad-re is elérhető Pupa App, valamint más, különböző platformokra kifejlesztett Pupa alkalmazások (pl. Facebook, Twitter, stb.).

A Felhasználó kijelenti, hogy elfogadja a jelen felhasználási feltételeket ("Felhasználási Feltételek"), amelyek szabályozzák a jelen Oldalhoz való hozzáférést és annak használatát, valamint az azon keresztül elérhető tartalmat. Ezért kérjük a Felhasználókat, hogy ne használják az Oldalt, ha nem kívánják elfogadni a Felhasználási Feltételeket, amelyek a felhasználók és a Micys között szerződést alkotnak, és amelyek az alább leírt feltételek szerint kötelezik. ményezésekben történő részvétel – így például vásárlóknak felajánlott hűségkártyák, bónuszok/kuponok, az Apple Store-ban iPhone-ra és iPad-re is elérhető Pupa App, valamint más, különböző platformokra kifejlesztett Pupa alkalmazások (pl. Facebook, Twitter, stb.).

1. REGISZTRÁCIÓ

A Felhasználó a jelen Oldalt szabadon elérheti és hozzáférhet ahhoz. Ugyanakkor annak érdekében, hogy az Oldal  közösségi területéhez hozzáférjen, a Felhasználónak regisztrálnia kell oly módon, hogy létrehoz egy fiókot és kitölt egy kérdőívet a személyes adataival. A regisztráció érdekében a felhasználónak aktuális, teljes és pontos információt kell velünk közölnie, ahogy a vonatkozó regisztrációs kérdőív szükségessé teszi. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy a regisztrációs célra megkövetelt személyes adatok, amelyeket az Oldal Adatvédelmi Szabályzata szabályoz, valósak és pontosak.

A felhasználó választása szerint regisztrálhat a Twitter, Facebook, Google+ bejelentkezési személyazonosító adatait használva. A Micys kezelheti a Felhasználó szociális háló profiljára vonatkozó adatokat az alapprofiljában található személyes adatokra – így például név és e-mail cím – korlátozva és kizárólag a felhasználó-azonosítás céljaira. 

A Felhasználó köteles frissíteni az adatait, ha ez szükséges. A Felhasználó vállalja azt is, hogy ésszerűen tárolja a megadott és regisztrációs célra használt felhasználónevet és jelszót, továbbá kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy az ilyen azonosítási adatok harmadik személyeknek és/vagy harmadik személyek általi használata tilos és az Oldalnak a Felhasználási Feltételekbe ütköző módon történő használata miatti felelősséget eredményezhet.

A Felhasználó vállalja, hogy azonnal értesíti a Micyst a fiókja bármely engedély nélküli használatáról vagy a hozzá kapcsolódó bármely más biztonsági előírás megsértéséről. A Micys nem tekinthető felelősnek egyetlen olyan jogsértésért sem, amely a Felhasználót a fiókja nem megfelelő használatának eredményeként éri. 

A jelen Felhasználási Feltételek megsértése esetén a Micys a saját kizárólagos mérlegelése szerint megszüntetheti a Felhasználó fiókját, eltávolíthat vagy szerkeszthet bármely tartalmat vagy a fiókhoz tartozó hozzáférést vagy bármilyen más intézkedést megtehet, amit megfelelőnek tart.

2. SZELLEMI ALKOTÁSOK

A Felhasználónak nincs semmiféle joga arra, hogy a Micys szellemi alkotásokhoz fűződő jogait felhasználásba adja vagy átruházza, kivéve ha a jelen Felhasználási Feltételek ezt kifejezetten biztosítja, továbbá a nyilvánosan hozzáférhető információ kivételével vagy ha a Micys ehhez írásban hozzájárul. Kifejezetten tilos a Felhasználónak (és korlátozás nélkül), részben vagy egészben többszöröznie, másolnia, módosítania, nyilvánosságra hoznia, sugároznia, terjesztenie, előadnia, megjelenítenie, letöltenie, felhasználást engednie, adatbázisba foglalnia, kreatív származékos művek céljaira felhasználnia, visszafejtenie, átruháznia vagy eladnia bármit, ami szellemi alkotásnak minősül – ideértve de nem kizárólagosan az információt, szoftvert, az Oldal vagy más termékek elemeit, amelyek a Micys tulajdonában állnak.

Hacsak másképp nincs jelezve, az Oldalon található minden információ – ideértve de nem kizárólagosan a képeket, illusztrációkat, grafikát, fényképeket, videókat, szövegeket, ikonokat, rajzokat és írott, valamint más, az Oldalon feltüntetett anyagokat – szerzői jog, védjegyek, logók vagy más szellemi alkotások által védettek, amelyek a Micys tulajdonában, felügyelete alatt állnak vagy a Micys által engedélyezettek, vagy a megfelelő jogosultak tulajdonában állnak és szerzői jogi jogszabályok által védettek.

Az Oldalon található szövegből vagy grafikából tilos bármit a megfelelő tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül többszörözni vagy sugározni bármilyen formában vagy bármilyen módon, elektronikusan vagy mechanikusan – ideértve a fénymásolást, faximile továbbítást, felvételt, újra-adaptációt vagy bármely információ-tároló vagy -előhívó rendszer használatát. 

Bármely anyagnak vagy képnek az Oldalon történő elhelyezésével a Felhasználó hozzájárul az ilyen tartalom közzétételéhez és kijelenti, hogy a benyújtott anyag jogszerű tulajdonosa és hogy egyetlen más természetes vagy jogi személy sem követelhet jogot az ilyen anyagra. A Felhasználó felelős az Oldal funkcionalitásának használatával hozzáférhetővé tett tartalomért és anyagért. A tartalom és anyag hozzáférhetővé tételével a Felhasználó kijelenti és szavatol azért, hogy azok nem sértik a Felhasználási Feltételeket.

3. A FELHASZNÁLÁS KORLÁTAI

A Felhasználó nem kizárólagos engedélyt kap arra, hogy az Oldalt megjelenítse, de csak és kizárólag addig, amíg ahhoz hozzáfér. Az elektronikus többszörözés, adaptáció, terjesztés, előadás vagy feltüntetés tilos, kivéve addig a mértékig, ami az anyagoknak az Oldalon történő megnézéséhez szükséges korlátozott célra szükséges. 

Tilos bármilyen automatikus vagy manuális szerszám, eszköz, eljárás, szoftver, program, algoritmus, módszer vagy eljárásmód használata – ideértve például de nem kizárólagosan a “robotokat” (robots), “pókokat” (spiders), vagy bármely más hasonló eljárást vagy funkcionalitást amely az Oldalon történő bármely működést akadályozza vagy igyekszik akadályozni vagy ésszerűtlenül korlátozza azt. 

A Felhasználó kizárólag arra jogosult, hogy személyes felhasználásra látogassa meg, nézze meg és tartson meg másolatot az Oldal lapjaiból/szakaszaiból és nem másolhatja, töltheti le, hozhatja nyilvánosságra, módosíthatja vagy másképp nem terjesztheti az Oldal tartalmát semmiféle kereskedelmi célra vagy bármely a Felhasználási Feltételekben nem rögzített célra. Az Oldal használatával a Felhasználó vállalja, hogy nem hoz létre deep-linket semmilyen célból, kivéve ha a Micys erre egyedi engedélyt adott.

4. ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLAT

Jelen Oldalt tilos illegális célokra vagy obszcénnak, gyalázkodónak, gyűlölködőnek, zaklatónak, helytelennek vagy megkérdőjelezhetőnek tartott cselekményekre, illetve áruk vagy szolgáltatások eladásra kínálására, felmérések, versenyek vagy lánclevelek készítésére vagy benyújtására vagy bármely, a Felhasználási Feltételek által tiltott célra használni. Felhasználó beleegyezik, hogy nem tesz közzé vagy tárol az Oldalon más olyan szoftvert, információt, adatot, adatbázist, zenét, hangfájlt, videót, audio-videót, fényképet, képeket, iratokat, szöveget, digitális fájlokat vagy más anyagokat, amelyek sérthetik a Micys vagy harmadik személyek szellemi alkotásokhoz fűződő jogait (ideértve a szerzői jogot, védjegyeket, üzleti titkokat, szabadalmakat, névhasználathoz fűződő jogokat vagy védhető bizalmas információt). Az Oldal illegális vagy engedély nélküli használatát – ideértve de nem kizárólagosan az oldalak framingjét (bekeretezését) vagy az engedély nélküli weboldalakra való linkelést vagy bármely robotnak, póknak, más automatikus eszköznek az Oldalon történő engedély nélküli használatát – ki fogjuk vizsgálni és a Micys által megfelelőnek tartott bármely jogi eljárást le fogjuk folytatni mind polgári, mind büntetőbíróságok előtt.

A Micys fenntartja a jogot arra is, hogy értesítés nélkül megszüntesse a Felhasználó hozzáférését az Oldalhoz és annak használatát és a Felhasználó fiókját, valamint hogy törölje a szolgáltatott adatokat. Ha a Micys a Felhasználó által elkövetett lehetséges jogsértésekről kap értesítést, vagy azt gyanítja, hogy az Oldal használata megsérti a jelen Felhasználási Feltételeket és különösen a Micys vagy harmadik személyek szellemi alkotáshoz fűződő jogait vagy más alkalmazandó jogokat, a Micys a saját mérlegelési körében értesítés nélkül felfüggeszti vagy megszünteti a Felhasználó fiókját, az Oldalhoz való hozzáférését és annak használatát. A Micys semmilyen esetben nem felel a Felhasználónak és harmadik személyeknek a Felhasználó fiókjának megszüntetéséért vagy [a Felhasználónak] az Oldal[hoz való hozzáférésének] felfüggesztéséért/ megszüntetéséért. 

5. TARTALOM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA ÉS LINKELÉS

A Micys fenntartja a jogot, hogy megtagadja a közzétételét vagy eltávolítson bármely olyan felhasználói tartalmat vagy linkelt forrást, amely tartalmazza vagy rendelkezik az alábbi elfogadhatatlan tartalmak bármelyikével:

- Bántó, káros és/vagy sértő nyelvezet – ideértve, de nem kizárólagosan a káromkodást, istenkáromlást, obszcenitást, zaklatást, szentségtörést, szexuálisan szókimondó nyelvezetet és gyűlöletbeszédet (pl. rasszista/diszkriminatív beszéd);

- Illegális és/vagy jogsértő tevékenységekre való utalás, többletdíjakkal való szándékos megterhelés, félrevezető reklámozás vagy az egészséghez fűződő jog megsértései (pl. ételmérgezés, ételbe tett idegen tárgyak, stb.);

- Más felhasználóknak szóló támadó üzenetek;

- Olyan tartalmak, amelyek személyes támadásokat tartalmaznak vagy fizikai és/vagy szexuális bántalmazási tevékenységet írnak le;

- Olyan nyelvezet, ami megsérti a jó ízlést vagy az Oldal sztenderdjeit, ahogy a Micys a saját mérlegelési körében meghatározta;

- Olyan tartalom, amit a Micys illegálisnak vagy bármely európai, nemzeti vagy helyi jogba, vagy bármely más természetes vagy jogi személy jogaiba ütközőnek ítél;

- Olyan nyelvezet, ami más felhasználók utánzását célozza (ideértve a más egyének nevét), illetve a nem megfelelő vagy támadó felhasználónevek, illetve aláírások;

- Olyan tartalom, ami kódolva van, vagy ami vírusokat, trójai vírusokat, férgeket, időzített bombákat, robotokat vagy más, olyan számítógépes rutint tartalmaz, aminek az a célja, hogy károsítson, végzetesen meggátoljon, visszatérően elfogjon vagy kisajátítson bármely rendszert, adatot vagy személyes információt. 

6. HARMADIK SZEMÉLY WEBOLDALAKRA LINKELÉS

Az Oldalon található egyes weboldalakra mutató linkek lehetővé teszik, hogy a Felhasználó az Oldalon fejezze be a navigációt és kapcsolódjon azokhoz a harmadik személyekhez tartozó weboldalakhoz, oldalakhoz és tartalomhoz. A Micys az ilyen linkeket csak a megfelelő harmadik személy tulajdonosok részére, a kényelem kedvéért tárolja (hosting), és ez nem jelenti semmilyen esetre sem azt, hogy a Micys jóváhagyja azokat a tartalmakat, amelyekre a linkek utalnak.

A Felhasználó elismeri, hogy a Micys:

(I) nem ellenőriz, tanulmányoz, vizsgál vagy támogat vagy vállal felelősséget semmilyen anyagért, tartalomért, harmadik személyek – ideértve a szállítóikat és alszállítóikat – által a megfelelő honlapon és bármely azokhoz kapcsolódó oldalakon nyújtott szolgáltatásért;

(Ii) nem szavatol semmilyen módon és nem felel az ilyen anyagokért, tartalmakért, szolgáltatásokért;

(Iii) a Felhasználó kizárólagosan felelős azokért az anyagokért, tartalmakért, szolgáltatásokért, amelyekhez harmadik személyek weboldalain keresztül van hozzáférése.

Ha a Felhasználó úgy dönt, hogy a szolgáltatásokat arra használja, hogy [az Oldalon] hozzáférhető módokon tartalmat oszt meg szociális hálózatokon, tudomással bír arról, hogy az ilyen módon megosztott tartalmat a szociális hálózaton alkalmazott, a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályok szerint fogják feldolgozni.

7. INFORMÁCIÓ PONTOSSÁGA ÉS TELJESSÉGE

A Micys nem felel az Oldalon található információ pontosságáért, teljességéért, illetve időszerűségéért. A jelen Oldalon található információ kizárólag általános információként lett nyújtva és nem használható ezt megelőző közvetlen, pontos, teljes és frissített forrásokban való utánanézés nélkül. A Felhasználó kizárólag a saját veszélyére támaszkodhat az Oldalon található bármely információra.

8. A SZOLGÁLATATÁS FELFÜGGESZTÉSE ÉS MEGSZAKÍTÁSA

A Micys fenntartja a jogot, hogy bármikor és értesítés nélkül megakadályozza vagy megtiltsa vagy felfüggessze az Oldalhoz való hozzáférést és a kapcsolódó szolgáltatásokat.

A Micys fenntartja a jogot, hogy saját mérlegelési körében részben vagy egészben felfüggessze vagy megszüntesse az Oldalhoz való hozzáférést, például bármilyen technikai okból (pl. karbantartás), üzleti döntésből, előre nem látható körülmények vagy erőhatalom (vis maior) felmerülése miatt vagy bármikor, ha az Oldalnak a Felhasználó általi használata vagy a Felhasználó által betáplált tartalom befolyásolná az Oldal elérhetőségét vagy a Micyst, más felhasználókat és/vagy harmadik személyeket bármilyen felelősségnek tenné ki, illetve egyébként ellentétes lenne bármilyen alkalmazandó jogszabállyal.

A Micys beleegyezik, hogy értesíti a Felhasználókat mielőtt megszüntetné a hozzáférést az Oldalhoz a fenti okokból, ugyanakkor nem szavatol azért, hogy ezt minden olyan alkalommal megteszi, amikor a megszakítás szükségesnek tűnik.

9. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldalt és annak valamennyi tartalmát – ideértve a kínált szolgáltatásokat – "ahogy van" és "valamennyi hibával" nyújtják. A Micys nem szavatol azért, hogy az oldal kompatibilis a felhasználói eszközökkel, vagy hogy mentes a hibáktól és vírusoktól, férgektől és trójai vírusoktól. A Micys nem felel a Felhasználó által az ilyen pusztító elemektől elszenvedett károkért. 

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Micys, a munkavállalói és a szállítói nem felelősek:

(I) azokért a károkért, amit a Micys, a munkavállalói, alvállalkozói, beszállítói gondatlansága okoz vagy az Oldalból származó károkért, valamint a bevételek kieséséért, veszteségekért, véletlen vagy következményi károkért vagy bármely részleges vagy teljes, direkt vagy indirekt kárért;

(Ii) az Oldal anyagainak vagy szolgáltatásainak használatában beálló meghibásodásokért, amit a számítógép vagy a Felhasználó eszközei okoznak, még akkor is, ha a Micyst kifejezetten tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

A Micys semmilyen módon nem felel azon kapcsolódási szolgáltatások minőségéért sem, amelyeket a Felhasználó a hálózathoz való csatlakozáshoz, az Oldal eléréséhez és az elérhető szolgáltatások igénybe vételéhez használ. A Micys semmilyen módon nem felel az adatátviteli vonalak folyamatos hozzáférhetőségéért és azokért az eszközökért, amelyeket a Felhasználó az Oldal eléréséhez használ.

A Micys mentesül az Oldal Felhasználó általi helytelen kezelésének felelőssége alól. A Felhasználó beleegyezik, hogy nem tesz közzé vagy továbbít az Oldalon keresztül olyan tartalmat vagy kommunikációt, ami káros vagy ami bármely harmadik személyt illető jogot sért vagy bitorol (ideértve a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, titoktartást vagy a személyes adatok védelmét vagy bármely harmadik személy bármely más jogát).

10. KÁRTÉRÍTÉS ÉS KÁRTALANÍTÁS

Az Oldal használatával a Felhasználó beleegyezik, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a felelősség alól a Micyst, az ügynökeit, vezetőit és alkalmazottait bármely olyan kárigény, eljárás, követelés, felelősség, költség és kiadás – ideértve de nem kizárólagosan az ésszerű ügyvédi díjakat – tekintetében és azokkal szemben, amely a jelen Felhasználási Feltételek vagy az alkalmazandó jogszabályok bármely rendelkezésének vagy bármely, a Felhasználási Feltételekben adott szavatosság megsértéséből vagy betartásának elmulasztásából származik, vagy egyébként bármilyen módon az Oldal használatából keletkezik. A Micys fenntartja a jogot, hogy kizárólagosan irányítsa a védekezési tevékenységet bármely olyan eljárással kapcsolatban, ami bármilyen módon azt célozza, hogy a Felhasználótól kártérítést szerezzenek, és amennyiben erre sor kerül, a Felhasználó köteles lesz teljes mértékben együttműködni a Micysszel bármilyen elérhető védekezési jogorvoslat vállalásában.

11. MÓDOSÍTÁS ÉS MEGSZÜNTETÉS

A Micys fenntartja a jogot, hogy a saját mérlegelési körében, bármikor, bármilyen okból, megfelelő értesítéssel módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse a jelen Felhasználási Feltételeket, az Oldalt és az azon keresztül nyújtott, valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat és/vagy azok részeit és/vagy a fiókot és felhasználói jelszót. Az Oldal Felhasználó által folytatott használata ráutal arra, hogy a Felhasználó elfogadja a jelen Felhasználási Feltételeket, továbbá bármely további változás esetén teljes mértékben kötelező. Ha a Felhasználó bármikor úgy dönt, hogy nem fogadja el ezeket a változásokat, azonnal felhagyhat a jelen Oldal használatával.

Ha a Felhasználónak az Oldalhoz való hozzáférése megszűnik, továbbra is kötik a jelen Felhasználási Feltételekből és annak bármilyen módosításából származó kötelezettségek – ideértve a Felhasználó által kiadott szavatosságvállalásokat, valamint a felelősség alóli kivételeket és annak korlátozását. A Micys nem felel a Felhasználó vagy bármely harmadik személy felé a hozzáférés Felhasználó általi bármilyen megszüntetéséért. A Felhasználó bármikor megszüntetheti a jelen Felhasználási Feltételeket úgy, hogy felhagy az Oldalon történő regisztrációval, kivéve az előző bekezdésben foglaltakat.

12. JOGSÉRTÉSEK BEJELENTÉSE

Bármely szabálytalanságot, visszaélést, engedély nélküli vagy az alkalmazandó jog rendelkezéseibe ütköző használatot be kell jelenteni a Micys felé a privacy@pec.pupa.it e-mail címre. A Felhasználó köteles azonnal bejelenteni a Micys felé a fiókja harmadik személyek által történt bármely jogosulatlan használatát is.

13. ADATVÉDELEM ÉS SÜTIK

A Micys a Felhasználó által megadott személyes adatokat azért kezeli, hogy nyújtani tudja az Oldal működéséhez és használatához szükséges szolgáltatásokat – a hatályos, személyes adatok védelmére vonatkozó szabályozással összhangban (D.lgs. 196/2003, másként „Adatvédelmi Kódex” vagy „Kódex”)
Azzal kapcsolatban, hogy a Micys hogyan gyűjti és kezeli a személyes adatokat, kérjük, hogy tekintse meg az Oldal Adatvédelmi Szabályzatát, ami elérhető itt: Privacy Policy.

14. VEGYES RENDELKEZÉSEK

A jelen Felhasználási Feltételekre, a Felhasználók és a Micys azokból eredő jogaira az olasz jog irányadó. A Felhasználó és a Micys között létrejövő bármely vita a Monzai Bíróság kizárólagos illetékességébe (joghatósága alá) tartozik, kivéve ha a jog által elrendezett bármely, a Felhasználónak kedvező eltérő joghatósági kikötés irányadó.

Ha a jelen Felhasználási Feltételek bármely rendelkezése – ideértve de nem kizárólagosan a fenti szavatossági kijelentéseket és felelősségkorlátozásokat – a jog szerint érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, a fennmaradó rendelkezések változatlanul érvényesek és hatályosak maradnak, továbbá úgy kell tekinteni, hogy az érvénytelen és/vagy végrehajthatatlan rendelkezéseket olyan érvényes és végrehajtható rendelkezések helyettesítik, amelyek a lehető leginkább megegyeznek az eredeti rendelkezések szellemével.

A jelen Felhasználási Feltételek rendelkezéseinek Micys általi végrehajtására irányadók a hatályos jogszabályok és eljárások, továbbá a jelen Felhasználási Feltételekben foglaltakból semmi nem korlátozhatja a Micys jogát arra, hogy eleget tegyen az ilyen jogszabályok alkalmazásából eredő kéréseknek vagy követelményeknek.