ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÁS A D.LGS. 196/2003 13. CIKKE ALAPJÁN

Adatkezelő

A jelen adatvédelmi szabályzat a www.pupa.it, www.pupastyle.it Pupa weboldalakra (együttesen “Oldalak”), valamint a PUPA Milano webes alkalmazására vonatkozik. A D.lgs. 196/2003 28. („Adatvédelmi Kódex” vagy „Kódex”) cikke alapján az adatkezelő a MICYS COMPANY S.p.A. (a továbbiakban "PUPA" is) (székhely: Monza, Via Appiani 25, Olaszország, központi ügyintézés helye: Casatenovo (LC), via de Gasperi 22, Olaszország, adószám: IT02089840967, adóazonosító: 0208984096, bejegyezve a Monzai és Brianzai Cégnyilvántartásban, cégjegyzékszám: 02089840967).

Adatkezelési célok

A kezelt felhasználói adatok lehetővé teszik számunkra, hogy a specifikus kéréseiket megválaszoljuk, mint ahogy ez jobban ki van fejtve azokban a fejezetekben, amelyek lehetővé teszik a felhasználóknak a csatlakozást – a személyes adataik megadásával – azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyeket az Oldalon keresztül biztosítunk. Így különösen az adatok összegyűjtése és ezt követő kezelése a következő célokra történik:

• Regisztráció az Oldalon;
• Feliratkozás az e-mailben küldött hírlevelekre;
• Tartalommegosztás az Oldalon keresztül; 
• Ügyfélkapcsolat menedzsment;
• Önéletrajzok benyújtása;
• Információkérések; 
• Regisztráció a myPUPA KözösségbeCommunity-be;
• Bekapcsolódás és részvétel promóciókban, mint például az ügyfeleknek hűségkártyák és bónuszok/kuponok;
• Az Apple Store-ban iPhone-ra és iPad-re is elérhető Pupa alkalmazás, valamint más, különböző platformokra kifejlesztett Pupa alkalmazások (pl. Facebook, Twitter, stb.) használata.

 

A PUPA e-boltjában történő termék- vagy szolgáltatásvásárláskor a Micys, mint adatkezelő, promóciós e-maileket küldhet az érintett által vásárolthoz hasonló termékekről vagy szolgáltatásokról. Az érintett azonnal tiltakozhat az ilyen e-mailek küldése ellen a privacy@pec.pupa.it e-mail címre küldött e-maillel.
A Pupa nem használja az adatokat más célra, mint amelyek a fenti szolgáltatás céljaira szolgálnak, amelyet a felhasználó kért, illetve az időről-időre, esetleges, specifikus, más és különös szolgáltatásra vonatkozó többlet-tájékoztatásban meghatározott keretek között.

 

Adatfeldolgozást végző személyek

A felhasználó által kért szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó célokra a személyes adatokat hozzáférhetővé tesszük harmadik személyeknek, akik önálló adatkezelőként fognak eljárni a felhasználó által kért saját szolgáltatásaik nyújtása során (pl. a vásárolt termékeket kiszállító társaságok), illetve akikkel az adatok kommunikációja a jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfeleléshez szükséges.
Kijelöltünk adatfeldolgozókat. Így különösen külső adatfeldolgozóként, a tárhelyszolgáltatás (hosting) nyújtására kijelöltük a Salesforce.com, Inc-et (cím: The Landmark @ One Market Street, San Francisco, CA 94105, USA).

Az adatfeldolgozók frissített listája az adatkezelőhöz intézett kérésre elérhető.
A személyes adatokat az adatkezelő által kifejezetten felhatalmazott – az adatfeldolgozásért felelős személyekként kijelölt – személyeknek tesszük hozzáférhetővé, akik a fent felsorolt célokra szükséges adatfeldolgozásokat végzik; az ilyen kijelölt személyek az adminisztratív személyzethez, kommunikációhoz, könyveléshez, jogi tanácsadókhoz, az információs rendszerek technikai karbantartóihoz és marketingszemélyzethez tartoznak attól függően, hogy az érintett az Oldalon keresztül milyen specifikus kéréssel élt.
A személyes adatait továbbíthatjuk külföldre, az Európai Unió tagállamaiba vagy más olyan országokba, amelyeket az Európai Bizottság biztonságosnak ítélt, vagy akár olyan, az Európai Unión kívüli országoknak, amelyek nem szerepelnek a biztonságos országok listájábanutóbbi esetben az Ön adatainak védelme érdekében előzetesen specifikus szerződéseket kötünk, amelyek tartalmazzák az Európai Bizottság 2010. február 5-i határozatában meghatározott általános szerződési feltételeket, vagy előzetesen leellenőrizzük, hogy az a szervezet, amely az Ön személyes adatait kezeli, megszerezte az Adatvédelmi Pajzs (Privacy Shield) tanúsítványt az EU és az USA közötti adattovábbítás tekintetében.

Az adatkezelés módja

A jelen Oldalon elérhető szolgáltatások részeként nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó minden adatkezelési tevékenység elektronikus vagy telematikus úton vagy nyomtatással/manuális úton történik.
Az adatokat azon célok keretei között fogjuk kezelni, amelyekre összegyűjtöttük azokat, valamint a hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően, a fent meghatározott célokra vagy a felhasználónak időről-időre adott, további tájékoztatásban meghatározottak szerint. A személyes adatokat annyi ideig fogjuk kezelni, ami szigorúan szükséges az összegyűjtésük céljának eléréséhez.

A kezelt személyes adatok típusai és a személyes adatok szolgáltatásának választhatósága

A jelen Oldalon kitöltendő kérdőívek tartalmaznak olyan személyes adatokat, amelyeket szigorúan szükséges elkérni, amelyek hiányában nem lehetséges a kérést elintézni, valamint olyan személyes adatokat, amelyek választhatók és nem szigorúan szükségesek a kérések megválaszolásához. 

Navigációs adatok

A jelen weboldal által használt számítógépes rendszerek és szoftver eljárások a normál működésük során megszereznek néhány személyes adatot, amelyeknek továbbítása az internetes kommunikációs protokollok használatában magától értetődő. Az ilyen információ nem a meghatározott személyekkel való összekapcsolás érdekében van összegyűjtve, de a természeténél fogva alkalmas lehet a felhasználók azonosítására az adatok feldolgozásán és kombinálásán keresztül. Ebbe a kategóriába tartoznak a következők: a számítógépek IP címei és domain nevei, amiket a felhasználók a weboldalhoz való kapcsolódás céljára használnak, a kért források címei egységes forrásazonosító (Uniform Resource Identifier) jelölési módban, a kérés megtételének időpontja, a kérésnek a szerverre eljuttatásának módja, a válaszul kapott fájl mérete, a szerver által adott válasz állapotát jelző numerikus kód (sikeres befejezés, hiba, stb.) és más, a felhasználó operációs rendszeréhez és informatikai környezetéhez kapcsolódó paraméterek.
Az ilyen adatot kizárólag arra használjuk, hogy anonim statisztikai információt szerezzünk a weboldal használatáról, és hogy megbizonyosodjunk arról, hogy megfelelően működik (ld. a sütikre vonatkozó bekezdést is). Az adatokat használhatják az illetékes hatóságok annak érdekében, hogy az oldal károsodását eredményező, számítógéphez kapcsolódó bűncselekmények tekintetében elméleti esetben megállapítsák a felelősséget: az ilyen esetet kivéve a személyes adatokat nem tároljuk hét napnál hosszabb ideig.

A felhasználó által önként szolgáltatott személyes adatok

A jelen Oldal szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges adatok általában a személyes feljegyzéseket, kapcsolattartási és fizetési eszközöket és részleteket foglalják magukban. Az Oldalon felsorolt címekre történő opcionális, specifikus és önkéntes e-mail küldés vagy az elektronikus kapcsolattartási formanyomtatványok kitöltése magába foglalja a küldő címének ezt követő megszerzését, ami a kérések megválaszolásához szükséges, és bármely, az üzenetben foglalt személyes adatot. Specifikus, rövid tájékoztatások lesznek nyújtva vagy feltüntetve a specifikus lehívásos (on demand) szolgáltatásoknak szentelt weboldalakon. Általánosságban a különleges adatokat nem a D.lgs. 196/2003 4. cikke szerint kezeljük  (a különleges adatok meghatározott szolgáltatások céljaira történő kezelésekor egy specifikus tájékoztatást kell adni egy, az érintett beleegyezésére vonatkozó kifejezett kéréssel együtt).

Közösségi plug-in-ek

Az Oldalhoz és a szolgáltatásokhoz hozzá lehet férni egy harmadik személy, például a Twitter, Facebook, Google+ vagy hasonló szolgáltatások („Közösségi Plug-in-ek”) által biztosított személyazonosító adatok használatával. Ebben az esetben a felhasználónak kötelező a szolgáltatás beállításait ellenőriznie és alaposan elolvasni a harmadik személy szolgáltató szabályzatát, mivel engedélyezheti az ilyen harmadik személy kereskedőnek, hogy megossza a személyes információt, és hogy engedélyezze a Micysnek, hogy információt gyűjtsön, mint például az elérhetőségeket, barátokat és a felhasználó más személyes adatait. A felhasználónak a harmadik személyhez kapcsolódó azonosító kódját rögzíteni fogjuk, amikor azt arra használja, hogy a Pupához bejelentkezzen vagy tartalmat osszon meg az Oldalon; a személyes adatot addig fogjuk megőrizni, ameddig a kívánt szolgáltatások nyújtásához szükséges. Ha a felhasználó úgy hoz létre Pupa fiókot vagy használja az Oldal szolgáltatásait, hogy közösségi plug-in gombokat használ, felhasználhatjuk az információt a fiók eredeténél, hogy megalkossuk a profilját az Oldalon. A felhasználó bármikor frissítheti vagy módosíthatja a profil és kapcsolattartási információját ezeken a közösségi plug-in-eken keresztül. Összegyűjthetünk információt a felhasználóról és a szolgáltatásaink általa történő használatáról sütiken és hasonló, az oldalon alkalmazott technológiákon keresztül, a jelen szabályzat vonatkozó szakaszában kifejtett feltételek szerint.

Az érintett jogai

Az érintetteknek joguk van ahhoz, hogy bármikor megerősítést szerezzenek az ilyen adatok létezéséről és hogy tudják a tartalmukat és eredetét, ellenőrizzék a pontosságukat vagy kérjék az integrációjukat, frissítésüket vagy kijavításukat (D.lgs. 196/2003 7. cikke).
A D.lgs. 196/2003 7. cikke szerint a felhasználó jogosult arra, hogy kérje a jogellenesen kezelt adatok törlését, anonimizálását vagy blokkolását, és hogy jogszerű okból tiltakozzon az adatkezelés ellen.
A kéréseket az adatkezelőnek postán vagy e-mailen kell elküldeni a következő címre: privacy@pec.pupa.it