ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEMMEL ÉS A HONLAP HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN

Amennyiben Ön a honlapot meglátogatja vagy a https://www.pupamilano.hu/ oldalon vagy egyéb PUPA Milano internetes / mobil alkalmazásán keresztül vásárol, elfogadja a vásárlás jelen szerződési feltételeit. Ebből kifolyólag javasoljuk ezek körültekintő elolvasását.

1. Általános szerződési feltételek

1.1 A vásárlás ezen általános szerződési feltételei (a továbbiakban: „Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”) szabályozzák a MICYS COMPANY SpA (a továbbiakban úgy is mint: „PUPA”) – székhely: Via Andrea Appiani 25, Monza, Olaszország; központi ügyintézés helye: Via De Gasperi 22, Casatenovo (LC), Olaszország; közösségi adószám: IT02089840967; olasz adószám: 02089840967; a Monzai és Brianzai Cégnyilvántartás szerinti cégjegyzékszáma: 02089840967 – termékeire vonatkozó (a továbbiakban: „Termékek”) vásárlás módjait és a vásárlás feltételeit, valamint a https://www.pupamilano.hu/ elektronikus kereskedelmi portál (a továbbiakban: „Honlap”) használatának feltételeit. A Honlapon vásárolt Termékek közvetlenül az Villa & Riva S.r.l. Via Massimo D'Antona 28, 23892 Cassago Brianza (LC - Olaszország) (a továbbiakban: „Fuvarozó”) kerülnek szállításra. Ezen ÁSZF kizárólagos jelleggel szabályozza a portálon található Termékekre vonatkozó ajánlatot, feladást és a rendelés elfogadását a Honlap felhasználói és a Micys között.

1.2 Az ÁSZF-ben meghatározott távértékesítési eljárás igénybevétele kizárólagosan a fogyasztókra vonatkozik, fogyasztó alatt értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény(a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogalmat, amely szerint fogyasztóa szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (a továbbiakban: „Vevő” vagy „Vevők”). A Micys fenntartja magának a jogot arra, hogy nem „fogyasztótól” származó rendelést ne dolgozzon fel.

1.3 A Honlap használata a Vevőnek a Honlapon erre fenntartott felületen történő regisztrációjához kötött. A regisztráció során a Vevő kérést kap, hogy adja meg a vezeték- és utónevét, az e-mail címét, egy, általa kiválasztott felhasználónevet és jelszót, amely hozzáférést biztosít számára egy személyes felülethez. A regisztrációval Vevő szavatosságot vállal azért, hogy amegadott személyes adatai helyesek és valósak. Ezen adatok eladó általi kezelése a Honlap Adatvédelmi Szabályzata szerint történik. A Vevő vállalja adatai haladéktalan frissítését és azt, hogya vevői felület elérésére alkalmas felhasználónevét és jelszavát gondosan kezeli.AVevő továbbá kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy ezen azonosító adatok harmadik személy részére történő kiadása vagy ilyen adatok harmadik személy általi felhasználása nem megengedett, és Vevő felelősségre vonható a Honlap és a személyazonosító adatok jelen ÁSZF-et sértő használata miatt.

1.4 A Micys minden értesítés nélkül jogosult módosítani az ÁSZF-et. A módosítások a Honlapon történő közzétételük napjától kezdve hatályosak. A szerződéskötéskor hatályos ÁSZF vonatkozik a fent említett módosítások közzététele előtt leadott rendelésekre.

1.5 Az ÁSZF 8. pontja (elállási jog) csak és kizárólag akkor alkalmazandó, ha a Vevő megfelel a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontjában foglalt fogalomnak („szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy”).

1.6 A Micys és a Vevő kifejezetten megállapodnak abban, hogy – az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően – érvényes elektronikus aláírásnak tekintik az adásvételi szerződés megkötésekor a Honlapon a jelölőnégyzetek megfelelő, Vevő általi kiválasztását és a vásárlás végeztével a „[Kérjük, szíveskedjen beilleszteni ide a gomb nevét.]” gombra kattintást. A felek tudomásul veszik, hogy a Honlap főoldalán látható és hozzáférhető helyen közzétett ÁSZF egyúttal a Honlap használatának szabályaira vonatkozó szerződés, amely a Honlap puszta használatával elfogadottnak minősül.

2. Korlátozott felelősség és a Honlap használatára vonatkozó engedély

2.1 A Micys a Honlapot „olyan, amilyen” (as-is) alapon szolgáltatja, amikor elérhető. A Micys sem kifejezett, sem hallgatólagos módon nem vállal szavatosságot a Honlap működési állapotáért és/vagy tartalmáért, anyagaiért, a közzétett információkért és a Honlapon feltüntetett Termékekért. A Honlaphoz való hozzáférés továbbá időnként felfüggesztésre vagy átmenetileg korlátozásra kerülhet a szükséges karbantartás, javítások vagy új szolgáltatásokkal és Termékekkel való frissítés érdekében. A Micys köteles ezen felfüggesztések és korlátozok gyakoriságának és időtartalmának csökkentésére törekedni.

2.2 A Honlap rendszeres ellenőrzése ellenére a Micys nem szavatolja, hogy a Honlap, annak szerverei és e-mailjei nem tartalmaznak vírusokat vagy más, a felhasználók és/vagy a Vevők számítógépeire ártalmas elemeket. A Honlap látogatásával a Vevő elfogadja, hogy a Honlapot saját kockázatára használja. A Honlap által linkelt más honlapok vagy a Honlapon keresztül egyébként elérhető honlapok tartalmának rendszeres ellenőrzése ellenére a Micys nem vállal felelősséget ezen honlapok tartalmáért.

2.3 A Micys nem tartozik felelősséggel semmilyen, a Honlap használatából eredő kárért.

2.4 A Micys korlátozott elérést és a Honlap személyes használatát biztosítja, és a Honlap letöltését vagy annak, akárcsak részben való, megváltoztatását nem engedélyezi, kivéve ha ehhez kifejezetten, írásban hozzájárul. Az ilyen engedélynem foglalja magában a Honlap tartalmának kereskedelmi célokra történő felhasználását, így különösen nem megengedett a termékkatalógusaink, termékleírásaink és más anyagaink felhasználása. Továbbá tilos a Honlapon található minden információ más kiskereskedők javára történő felhasználása, adatbányászati rendszerek használata, robotok vagy olyan szoftverek használata, amelyek alkalmasak a Honlap tartalmának letöltésére és/vagy kinyerésére. Tilos továbbá a Honlapot más honlap részeként, keretben feltüntetni („framing”), azt a látszatot keltve, hogy más védjegyek a miénkkel kapcsolatban állnak. A Honlap tartalma kizárólag a Termékek értékesítése céljából kerül közzétételre.

3. Vételár, elérhetőség és jellemzők

3.1 Eltérő rendelkezés hiányában, minden Termék vételára Euróban van feltüntetve a Honlapon, amely vételár magában foglalja az ÁFA-t is. A Honlapon közzétett vételárak időnként az előző vételárakat törlik és helyettesítik; a Termékek tényleges elérhetősége a vételárakat befolyásolhatja. Az eladó által reklámozott bármilyen ajánlat vagy speciális feltétel a Honlapon feltüntetett időpontig érvényes vagy mindaddig, amíg a készlet tart, az eladó egyes Termékeinek elérhetősége azonban minden esetben hatással lehet ezen ajánlatokra vagy feltételekre.

4. Szellemi tulajdon és védjegyek

4.1 A Honlap, valamint az összes olyan védjegy, megkülönböztető jelzés, amelyeket a Micys a Termék értékesítésére használ, az alkalmazandó szellemi tulajdonjogi- és védjegytörvények védelme alatt áll; tilos a Honlap tartalmának, a Micys által használt védjegyek és megkülönböztető jelzések (így például művek, fényképek, képek, formatervezési minták, videók, grafikák, színek, a Honlap működése és kinézete) bármilyen formában és célra történő többszörözése, közlése, megosztása, közzététele, megváltoztatása vagy átalakítása.

4.2 A Micys nem vállal felelősséget az eladásra kínált Termékeken megjelenő védjegyekért és más megkülönböztető jelzésekért, ezekre a Vevő az adásvételi szerződés megkötésével nem szerez semmilyen jogot.

5. A rendelések megerősítése. Termékek szállítása, késedelem és a Termékek elvesztésének kockázatai

5.1 A Micys kizárólag Magyarország területén belül értékesíti és szállítja a Honlapon elérhető Termékeket. A megvásárolt Terméket, a vonatkozó adózási iratokkal együtt, futár szállítja a Vevő által az online rendelés elküldésekor megadott címre. A szállítás határideje a Micys által önként vállaltak szerint legfeljebb a szerződés megkötésétől számított 30 nap.

5.2 A Micys fenntartja magának a jogot a megbízhatatlan rendelések törlésére. A postafiók nem minősül a szállításra alkalmas címnek.

5.3 A Micys nem felel semmilyen késedelemért vagy az ÁSZF-ben foglalt kötelezettségek megsértéséért abban az esetben, ha a késedelem vagy mulasztás a Micys ellenőrzési körén kívül eső, véletlen eseményekből vagy vis maiorból fakad.

5.4 A felek megállapodnak abban, hogy a Vevő az alábbi eljárásrend szerint rendelhet és vásárolhat:
- a Termék Honlapon és a vonatkozó termékleírásban feltüntetett jellemzőinek tanulmányozása és azok megerősítése;
- a rendelendő Termék(ek) és azok mennyiségének kiválasztása;
- minden rendelendő Termék kosárba helyezése („Kosárba helyezés” gomb);
- a megfelelő rendelési űrlap kitöltése;
- a rendelési űrlap „Rendelés megerősítése” gomb megnyomásával történő elküldését megelőzően a Vevő figyelmeztetést kap arról, hogy a rendelés elküldése a megjelölt vételár megfizetésének kötelezettségével jár, továbbá a Honlap az ÁSZF elolvasására kéri a Vevőt, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatásra és a Micys Adatvédelmi Szabályzatára is kiterjedően; a Vevő összefoglalást kap a rendelt Termék(ek) jellemzőiről és a Termékek teljes vételáráról, amely teljes ár tartalmazza az adókat, a kiegészítő szállítási költségeket és esetleges más költségeket, valamint a fizetési és szállítási módokat;
- a rendelés elküldését megelőzően a Vevő figyelmeztetést kap a bevitt adatok és maga a rendelés módosításának és/vagy kiegészítésének lehetőségéről; ez a lehetőség elérhető a MyPUPA felületen belül erre kijelölta „Rendeléseim” nevű részen keresztül is;
- A rendelési űrlap elküldésével a Vevő megerősíti, hogy megismerte és elfogadja az ÁSZF-et, ideértve a Honlap használatának általános feltételeit és az Adatvédelmi Szabályzatot is;
- v případě platby prostřednictvím PayPal probíhá platba konečné ceny (včetně dodatečných poplatků uvedených v objednávce) podle pokynů a kroků, které stanoví PayPal;
- amennyiben a fizetés Paypalon keresztül történik, a vételár (valamint a rendelési űrlapon feltüntetett költségek) megfizetése a kitűzött utasításoknak és műveleteknek megfelelően történik;
- a rendelés elküldését követően a Vevő e-mail útján, az általa megadott e-mailcímre, a visszaigazolást kap rendelésről, amely visszaigazolás PDF formátumban tartalmazza a rendelés általános feltételeit, az elállási jogra vonatkozó tájékoztatást, illetve minden egyéb olyan információt, amely a rendelés elküldése előtt megjelenő kereskedelmi feltételekről szóló összefoglalóban már szerepelt;
- a kapott utasításoknak eleget téve a vételár (valamint a rendelési összefoglalóban feltüntetett költségek) megfizetése

5.5 A rendelés megérkezésétől számított 30 napos határidő fenntartása mellett a szállítás meghatározott ideje tekintendő irányadónak. A Fuvarozó részéről előzetes telefonos értesítés a szállításról nem biztosított. A Vevő távolléte esetén a Fuvarozó előreláthatólag második kézbesítési kísérletet vagy telefonos kapcsolatfelvételt biztosít annak érdekében, hogy az újrakézbesítésre a következő 24 órán belül sor kerülhessen. Ha az újrakézbesítés sikertelen, a Fuvarozó megkísérli a Vevővel való kapcsolatfelvételt a sikertelen kézbesítés okainak feltárása és lehetséges megoldása érdekében. A végleges sikertelenség esetén a rendelést annak kézbesíthetetlenségére figyelemmel töröltnek kell tekinteni. A Micys e-mail útján értesíti a Vevőt a törlésről. A Vevő által már megfizetett összeg visszatérítésre kerül.

5.6 A szerződést akkor kell megkötöttnek tekinteni, amikor a Micyshoz megérkezik a Termékek vételárának megfelelő összeg vagy a pénzügyi közvetítőtől a Vevő megfelelő, a Micys részére történő fizetéséről szóló értesítés.
5.7 A Micys a szerződés teljesítését a Termékek vételárának kézhezvételét követően kezdi meg, egyúttal tájékoztatja a Vevőt a Termékek szállításának idejéről

6. Fizetés

6.1 Minden fizetés, amelyet a Vevő eszközöl, PayPalon vagy bankkártyán keresztül történik.

6.2 A Vevő a vételárat a fenti pénzügyi közvetítőtől kapott utasításoknak és a rendelés visszaigazolásában foglaltaknak megfelelően fizeti meg. Fizetési halasztás Vevő részére való engedélyezésére nincsen mód. Abban az esetben, ha a fizetés sikertelen lenne, a Micys nem szállítja a Termékeket.

6.3 A Micys jogosult arra, hogy a Termékek kézbesítését felfüggessze, ha a Vevő – akár csak részben – megsérti az elfogadott fizetési feltételeket; az ezzel kapcsolatban felmerült károkért a Micys nem tartozik felelősséggel.

6.4 A megrendelt Termékekkel kapcsolatos adózási iratokat a Micys állítja ki a TermékekVevő részére való szállításával egyidejűleg.

7. Kellékszavatosságés visszatérítés

7.1 A Vevő a Termékekre vonatkozóan a Ptk. szerint érvényesíthet kellékszavatossági igényt a Micysszal szemben. A Micyshibásan teljesít, ha a Termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Micys, ha a Vevő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a Termék természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen

7.2 A további, szokásos gyártói szavatossági jogok a Termék csomagolásában található iratokon vagy a Honlapon feltüntetetteknek megfelelően illetik meg a Vevőt.

7.3 A Vevő részére biztosított fogyasztói kellékszavatosságazokra a megfelelőségi hibákra terjed ki, amelyek a Termék kézbesítésekor vagy az attól számított két éven belül merülnek fel. A nem megfelelést a hiba Vevő általi felfedezésétől számított két hónapon belül közölni kell a kellékszavatossági jog elvesztésének terhe mellett. A Termék kézbesítésétől számított huszonhat hónapon belül a meg nem felelés orvoslása érdekében el kell járni. Amennyiben a Micys hibásan teljesített, a Vevő jogosult a Termék kijavítását, kicserélését kérni, továbbá a vételár arányos leszállítását, ha a hibát saját költségére maga kijavítja vagy mással kijavíttatja, illetve a szerződéstől elállhat, ha a Micys a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül, de minden esetben a Termékek kézhezvételétől számított huszonhat hónapon belül a Vevő köteles a konkrét hibát jelezni a https://www.pupamilano.hu/contactus alatt elérhető űrlap használatával és abban a [Kérjük, szíveskedjen ide beilleszteni az űrlapon szereplő lehetőség nevét.] lehetőség kiválasztásával. Fogyasztó jelzésének kézhezvételét követően a Micys felveszi a kapcsolatot a Vevővel a Termék visszaküldésének módjának és minden ezzel kapcsolatos szükséges információnak a tisztázása érdekében. A Micys vagy kereskedelmi partnere fuvarozót küld a Termék visszaszállítására, ezért többletköltség a Vevőt nem terheli. A Termék visszaszállításáról a Vevőnek kell gondoskodnia, a visszaszállításnak lehetőleg a Termék eredeti csomagolásában, minden részével és a Micys által kiállított, vásárlásról szóló számlával együtt kell megvalósulnia. A Vevő által visszaszállított Termék ellenőrzését követően a Micys helyettesíti vagy kijavítja a Terméket, és gondoskodik annak szállításáról. Ha a Micys beavatkozását követően kiderül, hogy a bejelentett hiba nem megfelelőségi hiba, a Vevőt terheli, minden, ellenőrzéssel, helyreállítással és a Micys által támogatott szállítással kapcsolatban felmerült költség.

8. Elállási jog

8.1 A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm. rendelet”) alapján a Vevőtindokolás nélküli elállási jog illeti meg.
Elállási jogát VevőaTerméknekaz általa vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevőelállásra vonatkozó kérelmét a fentiekben meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a Termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.
A Vevőaz elállási jogáterre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat küldésével, így különösen a Honlap https://www.pupamilano.hu/contactus nevű felületén található megfelelő űrlapon a [Kérjük, hogy szíveskedjen ide beilleszteni a lehetőség nevét.] lehetőség kiválasztásával,vagy a Korm. rendelet 2. mellékletében található, alábbi nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

„2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási/Felmondási nyilatkozatminta
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)
Címzett:1
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:2
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:3
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)
Kelt
1 Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és - ha van - telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.
2 Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölése
3 A megfelelő jelölendő
Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát a fentiekkel összhangban gyakorolta.”
Ha a Vevő eláll a szerződéstől, köteles a Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Micysnek vagy a Micys által a Termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a Terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A Vevő kizárólag a Termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Micys vállalta e költség viselését. A Vevő csak a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

8.2 A Micys haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A Micys mindaddig visszatarthatja a fenti összeget, amíg a Vevő a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8.3 A Vevő az elállási jogát nem gyakorolhatja különösen (i) olyan Termék tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, és a fenti határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; (ii) olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vevő személyére szabtak; (iii) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző Termék tekintetében; (iv) olyan zárt csomagolású Termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontásaután nem küldhető vissza; (v) olyan Termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; (vi) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Vevő a csomagolást felbontotta.

8.4 Amennyiben a Vevőt elállási jog mégsem illeti meg, vagy ha a Vevő egészben vagy részben megsérti az ÁSZF elállási jogra vonatkozó rendelkezéseit, az ÁSZF-re tekintettel kötött adásvételi szerződés érvényes és hatályos marad, és a Micys gondoskodik a nem megfelelően visszaküldött Termékek a Vevő részére való visszaküldéséről, amely szállításnak a költsége a Vevőt terheli

 

9. Rendelések törlése

9.1 A rendelés nem változtatható meg. A rendelés teljes egészében akkor törölhető, ha a módosításra vagy törlésre irányuló kérelem benyújtásakor a Termék szállítása még az előkészítés szakaszában van, illetve ha a rendelt mennyiség még nem került begyűjtésre, ebben az esetben a Vevőt semmilyen költség nem terheli. A Micysszal a https://www.pupamilano.hu/contactus alatt elérhető űrlap kitöltésével veheti fel a kapcsolatot

9.2 Ha a törlésre irányuló kérelem benyújtásakor a Termék már átadásra került a Fuvarozó részére, vagy ha a rendelt mennyiség már összegyűjtésre került, a Vevő élhet az elállási jogával az ÁSZF előző, 8. pontjában foglaltak szerint, az ott meghatározott joghatások elérése érdekében.

10. Harmadik személyek felelőssége

10.1 A Micys nem vállal felelősséget olyan harmadik személyek tevékenységéért, akik mint független segédek, részt vesznek a fizetési műveletek szervezésében vagy végrehajtásában, vagy bármilyen más, a Honlapon megkötött szerződés végrehajtásával kapcsolatos műveletben.

11. Panaszok

11.1 A Vevő bármely panaszát a https://www.pupamilano.hu/contactus alatt elérhető űrlap kitöltésével és elküldésével jelezheti..

12. Alkalmazandó jog

12.1 Az ÁSZF-re és a Honlap használatára a magyar jog szabályai vonatkoznak, az 1980-as Bécsi Vételi Egyezmény rendelkezései alkalmazásának kifejezett kizárásával.

13. Illetékes bíróság

13.1 Jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket és bármilyen, ezekkel kapcsolatban felmerült jogvitát, a magyar jog vonatkozó szabályai szerint kell megítélni és értelmezni.
13.2 Az ilyen ügyekben a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 26. § (1) bekezdése alapján az a bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel, amelynek területén a Vevő belföldi lakóhellyel, vagy ennek hiányában belföldi tartózkodási hellyel rendelkezik

14. Személyes adatok kezelése

14.1 A Micys a Vevő személyes adatait a termékek értékesítése és a Honlap használatához szükséges szolgáltatások üzemeltetése céljából kezeli az adatvédelemre vonatkozó, hatályos jogszabály szerint (Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérőlszóló 2016/679 rendelete). A személyes adatok Micys általi gyűjtésének és kezelésének módjával kapcsolatban a Vevő a Honlap Adatvédelmi Szabályzatából tájékozódhat, amely elérhető az alábbi linken: https://www.pupamilano.hu/privacy-policy.html

15. Záró rendelkezések

15.1 Az ÁSZF rendelkezései a Ptk., a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Korm. rendelet keretei között alkalmazandóak.

15.2 Ha aMicys tűri a Vevő ÁSZF-nek való meg nem felelését vagy azzal szemben elmulaszt fellépni, ez a tűrés vagy mulasztás nem értelmezhető az ilyen meg nem felelések hallgatólagos elfogadásaként, illetve a felek megegyezésén alapuló rendelkezések módosítása iránti igényként.

15.3 Ha az ÁSZF egy vagy több rendelkezése részben vagy egészben érvénytelenné válna, ez nem jelenti a többi rendelkezés érvénytelenségét, azokat ugyanis a felek teljesen érvényesnek tekintik.

15.4 Az ÁSZF-ben kifejezetten nem szabályozott kérdésekben az egyes szerződések megkötésekor hatályos jogszabályok irányadóak, ahol összeegyeztethető.